Klubík Košice, z. s.

Košice 273
391 17 Košice

klubikkosice@seznam.cz
Oslava MDŽ - výtěžek ze sbírky
 
Děkujeme všem, kteří dobrovolně přišpěli na pomoc Ukrajině.
 
Celkový výtěžek, částka 16 015,- byla odeslána na konto Člověka v tísni SOS Ukrajina.
 
Děkujeme!

 

Tříkrálová sbírka 2022

Dnes byly rozpečetěny tříkrálové kasičky.
Celkem bylo vybráno 16 869,- !!!
Peníze budou předány Charitě Tábor.
Děkujeme moc za vaši štědrost a podporu .

 

Hernička pro nejmenší

Každou středu od 09:30 - 11:00 hodin je v přízemí OÚ otevřena hernička pro nejmenší.

Těšíme se na Vás :-)

 

O nás

Klubík vznikl na podzim roku 2012 jako neoficiální sdružení, které se snaží pozvednout kulturní dění pro maminky (rodiče) s dětmi i obyvatele obce Košice a Doubí. Důvodem k založení Klubíku bylo velké množství maminek na mateřské dovolené, jejich vzájemné poznání a hlavně poznání a setkávání se s jejich dětmi. Svou činností se snažíme nabídnout pravidelný program pro maminky a naše nejmenší tak, aby měly možnost strávit malou chvilku společně mimo prostory domova..

Za dobu fungování Klubíku jsme stihli uspořádat mnoho akcí jak pro děti, tak pro širokou veřejnost. Některé z akcí jsme uspořádali ve spolupráci s ostaními sdruženími v obci (SDH Košice či SOKOL Košice). K pravidelným akcím našeho Klubíku patří bubnování, svatomartinský lampiónový průvod, zpívání u stromečku či oslava MDŽ.  V prostorách obecního úřadu využíváme také Klubíkovu herničku. Každou středu se zde v čase od 09:30 - 11:00 hod. scházejí maminky se svými nejmenšími ratolestmi.

V listopadu 2014 byl Klubík Košice  zapsán do spolkového rejstříku jako Klubík Košice, z. s. Díky finanční podpoře od obce jsme schopni zajistit pestřejší program. Hlavním účelem našeho spolku vždy bylo a bude posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti. Zároveň se náš spolek bude i nadále aktivně podílet na kulturním dění v obci. Děkujeme za ty léta všem, co nám jakkoliv pomohli! Jsme rádi, že na naše pravidelné akce chodíte ve stále větším a větším počtu, tím nám dávate najevo, že naše snaha není zbytečná...

Pokud by měl někdo zájem stát se naším členem, je nutné zaslat vyplněnou přihlášku na adresu Klubíku (Prihlaska_clena.pdf). O přijetí nových členů rozhoduje Členská schůze. Výše členského příspěvku na rok 2019 je stanovena ve výši 200,- Kč. Za jakýkoliv finanční či věcný dar (např. pastelky, lepidla, čtvrtky, omalovánky, atd.) Vám budeme velmi vděčni. Pokud máte zájem uzavřít na Váš dar darovací smlouvu, či chcete vystavit potvrzení o přijetí věcného daru, kontaktujte nás na naší e-mailové adrese a my se s Vámi spojíme.

Děkujeme...