O nás

Klubík vznikl na podzim roku 2012 jako neoficiální sdružení, které se snaží pozvednout kulturní dění pro maminky (rodiče) s dětmi i obyvatele obce Košice a Doubí. Důvodem k založení Klubíku bylo velké množství maminek na mateřské dovolené, jejich vzájemné poznání a hlavně poznání a setkávání se s jejich dětmi. Svou činností se snažíme nabídnout pravidelný program pro maminky a naše nejmenší tak, aby měly možnost strávit malou chvilku společně mimo prostory domova.

Klubík jako hernička pro nejmenší se uskutečňuje každou středu od 9:30 do 11:00 hod. Starosta obce, kterému tímto velice děkujeme, nám pro tyto účely ochotně poskytl prostory zasedací místnosti obecního úřadu. Díky patří i ředitelce místní ZŠ Mgr. Cábové, tělocvičnu základní školy využíváme pro naše bubnování, k divadelním představením, či pro cvičení s dětmi. Symbolické vstupné, které bylo při cvičení vybíráno, bylo vždy použito na účely školy (v roce 2013 jsme za vybrané peníze pořídili barvy a zajistili nátěr kovových prolézaček na zahradě mateřské školy, v roce 2014 jsme zakoupili výtvarné potřeby pro ZŠ a MŠ). Hernička pro nejmenší je využívána bezplatně, avšak velice nás potěší, když některá z maminek občas zakoupí čaj, kávu či něco dobrého pro děti.

Za dobu fungování Klubíku jsme stihli uspořádat mnoho akcí jak pro děti, tak pro širokou veřejnost. Některé z akcí jsme uspořádali ve spolupráci s ostaními sdruženími v obci (SDH Košice či SOKOL Košice). K pravidelným akcím našeho Klubíku patří bubnování, svatomartinský lampiónový průvod, zpívání u stromečku, dílničky pro děti, oslava MDŽ či vítání léta. V listopadu 2014 byl Klubík Košice  zapsán do spolkového rejstříku jako Klubík Košice, z. s. Díky finanční podpoře od obce jsme schopni zajistit pestřejší program, či některou z dílniček nabídnout dětem bezplatně. Hlavním účelem našeho spolku vždy bylo a bude posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti. Zároveň se náš spolek bude i nadále aktivně podílet na kulturním dění v obci. Děkujeme za ty léta všem, co nám jakkoliv pomohli! Jsme rádi, že na naše pravidelné akce chodíte ve stále větším a větším počtu, tím nám dávate najevo, že naše snaha není zbytečná...

Pokud by měl někdo zájem stát se naším členem, je nutné zaslat vyplněnou přihlášku na adresu Klubíku (Prihlaska_clena.pdf). O přijetí nových členů rozhoduje Členská schůze. Výše členského příspěvku na rok 2019 je stanovena ve výši 200,- Kč. Za jakýkoliv finanční či věcný dar (např. pastelky, lepidla, čtvrtky, omalovánky, atd.) Vám budeme velmi vděčni. Pokud máte zájem uzavřít na Váš dar darovací smlouvu, či chcete vystavit potvrzení o přijetí věcného daru, kontaktujte nás na naší e-mailové adrese a my se s Vámi spojíme.

Děkujeme...

 Program na II. pol. roku 2020:

vzhledem k aktuální situaci jsou veškeré akce zatím zrušeny

 

 


Hernička je vzhledem k situaci až do odvolání, uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

 


Kontakt

Klubík Košice, z. s.

Košice 273
391 17 Košice